Učinki CBD in drugih kanabinoidov na organizem

Do danes je podrobneje opisanih 26 rastlinskih kanabinoidov in 12 endokanabinoidov, ki vplivajo na katerega od 40 različnih receptorjev v našem telesu. Seznam bo v prihodnosti zagotovo še zrasel. Že zdaj ponuja stotine ali tisoče možnih navezav na kanabinoidne receptorje in s tem morebitnih (zdravilnih) učinkov. Navezave so v veliki večini modulatorne, sledijo normalni porazdelitvi in medsebojno sodelujejo/so odvisne od drugih procesov. To ima tri pomembne posledice:

•    Procesi, ki jih nadzorujejo kanabinoidi, so redko binarni , razvrstljivi ter pogosto komaj zaznavni.

•    Ključnega pomena je, da na začetku jemanja poiščemo pravi odmerek. Premajhen ali prevelik odmerek lahko povzroči neželene ali celo nasprotne učinke.

•    Namesto samo od enega izmed kanabinoidov ali receptorjev, je vsak fiziološki ali terapevtski učinek bolj verjetno posledica določenega koktajla kanabinoidov in receptorjev ter njihove mreže sodelovanja.

V tem članku se ne bomo poglabljali v določene molekularne funkcije kanabinoidov. Endokanabinoidni sistem v splošnem ohranja biokemično ravnovesje v našem telesu, z nadzorovanjem ključnih povratnih mehanizmov v njem. Endokanabinoidni sistem odloča o delitvi celic in kot tak pomaga pri obolenju z rakom ter degenerativnih boleznih. Endokanabinoidi določajo, koliko energije je na voljo in kam se preusmeri.

To je tesno povezano z rakom in presnovnimi obolenji, kot sta anoreksija ali debelost. Endokanabinoidi ohranjajo strog nadzor nad aktivnostjo možganov in jo tako ščitijo pred hiperaktivnostjo/konvulzijami in drugimi nevrološkimi motnjami, kot so migrena, depresija in tesnoba. Nazadnje, endokanabinoidi uravnavajo samoprepoznvanje in s tem telo ščitijo pred samoposlabšanjem/avtoimunimi boleznimi, na primer sindromom razdražljivega črevesja ali multipla skleroza.

Naš cilj je poiskati vsak sestavni del kanabinoidnega sistema, njegove funkcije v normalni fiziologiji in možne blagodejne učinke. Na naši spletni strani bomo bralce obveščali o trenutnih znanstvenih dosežkih in tekočih raziskavah. Naš izbor izdelkov tesno sledi najnovejšim kliničnim raziskavam ter je prilagojen za točno opredeljeno uporabo, lajšanje simptomov ali bolezni.

Količino endokanabinoidov,, ki se sprostijo iz plazemske membrane, ki obdaja celico, določa celična aktivnost ali drugi ustrezni dražljaji.

Kanabinoidi se vežejo na ustrezne receptorje v plazemski membrani. Tako CB1, CB2 in TRPV1 določajo usodo celic, ki potujejo po svoji ustrezni poti.

S 40 kanabinoidnimi receptorji, ki so nam znani danes, in več desetimi endogenimi (to pomeni, da jih tvori telo samo) in eksogenih (ki prihajajo od zunaj) kanabinoidov, je potencial za natančno uravnavanje tako rekoč neomejen.

Upoštevajte, da povečanje odmerka kanabinoidov vpliva na različne poti v nasprotnih smereh; na primer aktivnost PI3K se zmanjšuje, medtem ko se sintaza ogljika z dušikom ob povečanju odmerka kanabinoidov povečuje.

Elementi, ki potujejo s tokom, dosežejo elektrarno celice (mitohondrije) in tovarno beljakovin (endoplazemski retikulum), kjer pomagajo določiti energetsko raven celice (določeno z razmerjem med ATP in ADP) in REDOKS potencial (določen z razmerjem reducirajočih in oksidacijskih sredstev v celici).

Celična energijska raven in REDOKS potencial sporočita jedru, kako naj se odzove na trenutno raven kanabinoidnega toka:

•    Nizek odmerek kanabinoida celici sporoča, da je vse dobro in da lahko še naprej raste.

•    Naraščajoče ravni kanabinoidov pa celici sporočajo, da se je nekaj spremenilo in da je potrebna prilagoditev (biokemija, fiziologija, oblika itd.).

•    Še višje ravni kanabinoidov sporočajo, da celice ne morejo več vzdrževati svoje funkcije ali strukturne celovitosti. Celica dobi informacijo za samouničenje (apoptoza).

•    Skrajno visoke ravni kanabinoidov sporočajo celicam, da je njihova sosednja celica pod tolikšnim pritiskom, da se ne more samouničiti. Imunskemu sistemu ukaže, naj prizadeto celico odstrani (nekroza).

•    Tako lahko visoki odmerki na primer THC rakavim celicam zaukažejo samouničenje in imunskemu sistemu boj proti njim.

•    Za druge bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, je značilna prekomerna izguba celic z apoptozo in nekrozo ter bi jim koristila popolnoma drugačnega mešanica kanabinoidov, ki bi jih potisnila nazaj v prilagoditev ali celo rast.